Obsah

Zber elektroodpadu, nebezpečného odpadu a starého papiera

Typ: ostatné
informácia

V pondelok 25.10.2021 v čase

 16:00 - 17:00 h

sa uskutoční zber

elektroopadu, nebezpečného odpadu a starého papiera

Uvedené zložky odpadu je potrebné priniesť / priviezť v uvedenom čase k areálu poľnohospodárskeho družstva Agria - dvor Vavrišovo, kde sú umiestnené dva kontajnery - modrý a zelený -  a odovzdať ho zamestnancovi obce.

Nenechávajte odpad voľne položený - musí byť prevzatý. Papier odovzdajte zviazaný.

Nenechávajte odpad ani pri starej hasičskej zbrojnici ako ste boli doteraz zvyknutí.

Do zberu elektroodpadu môžete bezplatne odovzdať nasledovné odpady:

 • chladičky, práčky, sušičky,
 • televízory, monitory, osobné počítače, tlačiarne
 • sporáky, mikrovlnné rúry, elektrické varné konvice
 • vysávače, žehličky
 • spotrebiče na starostlivosť o vlasy a telo
 • rádiové súpravy, Hi-Fi súpravy, videorekordéry
 • zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu - malé
 • batérie a akumulátory
 • iné ...

Do zberu nebezpečného odpadu môžete bezplatne odovzdať nasledovné odpady:

 • pesticídy, insekticídy
 • lieky po záručnej dobe, ortuťové teplomery
 • farby, olejové filtre, odpadové chemikálie (riedidlá, rozpúšťadlá, ustaľovač, vývojka)
 • nádoby a spreje plastové aj kovové obaly znečistené škodlivinami (od farieb, lakov, lepidiel, riedidiel, ropných látok ...)
 • oleje (mazacie a motorové)
 • výbojky, fotopapier
 • chemicky znečistené textílie

Zber papiera - noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby, kartóny, starý papier, výkresy, obaly z papiera - papier odovzdať zviazaný alebo v krabici (tak, aby sa nerozsypal pri následnej manipulácii)

 


Vytvorené: 30. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 14. 10. 2021 08:33
Autor: Správca Webu