Obsah

Oznam Liptovskej vodárenskej spoločnosti

Typ: ostatné
Oznam v súvislosti s koronavírusom

Oznam v súvislosti s koronavírusom

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás informovať, že Liptovská vodárenská spoločnosť z preventívnych dôvodov v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  v platnom znení a verejnej vyhlášky        č. OLP/2405/84443 zo dňa 9. 3. 2020 

zatvorila zákaznícke centrum do odvolania.

Ide o prevenciu v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku, aby sme ochránili našich zákazníkov aj zamestnancov.  

Všetky služby, ktoré sme pre Vás zabezpečovali prostredníctvom zákazníckeho centra, budeme pre Vás naďalej zabezpečovať na základe písomných žiadostí doručených poštou alebo elektronicky.

Na webovej stránke www.lvsas.sk sa nachádzajú formuláre a tlačivá potrebné pre nahlásenie stavu vodomeru, pre uzatvorenie zmluvy a zmeny zmluvných údajov, pre realizáciu vodovodných a kanalizačných prípojok a ďalšie.

Žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné posielať poštou na adresu: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš.

Zároveň oznamujeme zákazníkom, že pokladňa na úhradu platieb za služby bude až do odvolania uzavretá a nebude prijímať platby v hotovosti.

Platby je potrebné realizovať bezhotovostným platobným stykom alebo prostredníctvom Slovenskej pošty na účet Liptovskej vodárenskej spoločnosti vedený vo VÚB, číslo účtu: SK47 0200 0000 0000 0420 4342.

 

V prípade potreby kontaktujte zákaznícke centrum telefonicky na číslach:

+421 44 543 7752, +421 44 543 7751 alebo e-mailom na adrese:

zakaznickecentrum@lvsas.sk

 

Stála služba pre hlásenie porúch je k dispozícii na telefónnych číslach:

+421 44 552 1992, + 421 908 916 579.

 


Vytvorené: 11. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 3. 2020 14:31
Autor: Správca Webu