Obsah

Oznam k výmene občianskych preukazov

Typ: ostatné
V súvislosti s určením názvov ulíc v obci Vavrišovo sú občania s trvalým pobytom v obci Vavrišovo povinní aktualizovať si svoje osobné doklady.

Občania si môžu aktualizovať svoje osobné doklady na pracovisku Okresného oddelenia Policajného zboru (OR PZ) Liptovský Mikuláš

od 15. novembra 2019.

Pri žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu je občan povinný predložiť svoj doterajší občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak mu bolo vydané; ak občan nemôže predložiť svoj doterajší občiansky preukaz (napr. z dôvodu straty, odcudzenia OP), je povinný predložiť doklad preukazujúci jeho rodné číslo (rodný list alebo cestovný doklad).

V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení je vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu zmeny názvu ulice alebo jej číslovania oslobodené od poplatkov.

Stránkové dni na pracovisku OR PZ Liptovský Mikuláš, ul. Školská č.122/2, Liptovský Mikuláš sú nasledovné:

Pondelok:   8:00- 15:00 h

Utorok:       8:00- 15:00 h

Streda:        8:00- 17:00 h

Štvrtok:      8:00- 15:00 h

Piatok:        8:00- 14:00 h


Vytvorené: 15. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 11. 2019 09:20
Autor: Správca Webu