Obsah

Oznam k odpisu vodomerov za účelom vyúčtovania stočného

Typ: ostatné
Odpis vodomerov za účelom vyúčtovania stočného.
* Netýka sa to obecných nájomných bytov *

 

Vážení odberatelia,

na základe mimoriadnych opatrení prijatých proti šíreniu COVID – 19

si Vás dovoľujeme požiadať o nahlásenie stavu vodomeru k 1.5.2021.

Nahlásený stav vodomeru použije Obec Vavrišovo ako podklad pre vystavenie ročnej vyúčtovacej faktúry za stočné.

Stav vodomeru nahláste v dňoch: 1.5. – 7.5.2021

Telefonicky na číslo:  044 527 10 73 alebo 0904 633 244

E-mailom na adresu: referent@vavrisovo.sk - môžete poslať prípadne aj foto stavu vodomeru

V prípade, že nebudeme mať k dispozícii stav vodomeru, množstvo stočného Vám bude vyfakturované priemerom. Pre výpočet množstva stočného použijeme údaj o priemernej dennej spotrebe vody za predchádzajúce spoplatnené fakturačné obdobie.

stav vodomera

Opatrenia sme prijali v záujem ochrany zdravia svojich zamestnancov ako aj Vás, odberateľov.

Ak Vám bol v tomto fakturačnom období vymenený vodomer, prosíme nahlásiť aj konečný stav pôvodného vodomera.

Netýka sa to obecných nájomných bytov.

Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.


Vytvorené: 2. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 30. 4. 2021 09:37
Autor: Správca Webu