Obsah

Denník čistenia a kontroly komína

Typ: ostatné
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši spracovalo v záujme zvyšovania protipožiarnej bezpečnosti a väčšej ochrany vlastníkov rodinných domov v prípade poistných udalostí  pri požiaroch komínov tlačovinu  „Denník čistenia a kontroly komína“, ktorú nájdete v prílohe.

vykurovacie zariadenia

V roku 2018 si požiare rodinných domov vyžiadali 23 usmrtených osôb a 76 zranených.

Z 1059  prípadov požiarov rodinných domov, až 419 z nich pripadá na vyhorenie sadzí v komíne a ďalšia takmer stovka prípadov požiarov vznikla v dôsledku porúch na vykurovacom telese, nedodržaní  zásad skladovania horľavých látok pri vykurovacom telese alebo jeho nesprávnej obsluhe.

Podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi musí každý vlastník objektu zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov.

Čistenie a kontrolu, pokiaľ nie je určené inak (napr. po zmene druhu paliva, stavebných úpravách na telese komína, zámene spotrebiča a pod.) nemusí vykonávať len odborne spôsobilá osoba.

No ten, kto čistenie a kontrolu vykonal, je povinný urobiť zápis do denníka čistenia a kontroly komína.

Denník čistenia a kontroly komína.pdf (565.37 kB)


Príloha

Vytvorené: 13. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 13. 12. 2019 10:10
Autor: Správca Webu