Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Obecný úrad a Materská škola budú dočasne zatvorené

Opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznam Liptovskej vodárenskej spoločnosti

Oznam v súvislosti s koronavírusom celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
Zber elektroodpadu 1

Zber elektroodpadu

V dňoch 4.5.2020 až 6.5.2020 sa uskutoční zber elektroopadu. Elektroodpad je potrebné priniesť do starej hasičskej zbrojnice:
v pondelok a v utorok v čase od 8:00 do 15:00 h,
v stredu v čase od 8:00 do 17:00 h. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Koronavírus - informačné brožúry

V prílohách nájdete informačné brožúry v súvislosti s možným prepuknutím nákazy koronavírusom na území Žilinského kraja. celý text

ostatné | 4. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Dotácia na úpravy Hasičskej zbrojnice

V januári 2020 boli na budove Hasičskej zbrojnice vo Vavrišove ukončené rekonštrukčné práce, na ktoré obec Vavrišovo získala dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Z dotačných prostriedkov sme skvalitnili stav budovy Hasičskej zbrojnice, dobudovali zázemie členom dobrovoľného hasičského zboru vo Vavrišove, ktorých činnosť je dôležitá tak pre obec ako aj pre jej obyvateľov. V rámci zázemia bola vybudovaná kúpeľňa a WC, technická miestnosť na umiestnenie plynového kotla. Zrealizovali sme plynovú, kanalizačnú a vodovodnú prípojku k budove Hasičskej zbrojnice, dokončili výmenu okenných výplní za plastové, zlepšili tepelno-izolačné vlastnosti budovy.
celý text

ostatné | 4. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Cestovné odporúčania

v súvislosti s korona vírusom celý text

ostatné | 27. 2. 2020 | Autor: Správca Webu

Voľby do NR SR - hlasovanie do prenosnej volebnej schránky

O hlasovanie do prenosnej volebnej schránky môžu voliči požiadať zo závažných, najmä zdravotných, dôvodov na telefónnom čísle 044/5271073 v piatok 28.2.2020 do 13:00 h a v deň konania volieb od 7:00 h. celý text

ostatné | 27. 2. 2020 | Autor: Správca Webu

Kto stratil mobil ?

Pri Sihoti sa našiel mobilný telefón. Vlastník sa môže prihlásiť na obecnom úrade v úradných hodinách. celý text

ostatné | 26. 2. 2020 | Autor: Správca Webu

Vavrišovská batôžkovica

Pozvánka na "Batôžkovú zábavu" celý text

ostatné | 7. 2. 2020 | Autor: Správca Webu

Výzva k seniorom

Chráňte si svoj život - používajte reflexné prvky celý text

ostatné | 6. 2. 2020 | Autor: Správca Webu

Zimná údržba ciest

Oznam k odhŕňaniu snehu. celý text

ostatné | 10. 1. 2020 | Autor: Správca Webu

Denník čistenia a kontroly komína

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši spracovalo v záujme zvyšovania protipožiarnej bezpečnosti a väčšej ochrany vlastníkov rodinných domov v prípade poistných udalostí  pri požiaroch komínov tlačovinu  „Denník čistenia a kontroly komína“, ktorú nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Dodatky k zmluvám s LVS, a.s.

Vážení občania,
na základe pomenovania ulíc v našej obci Vám Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. (LVS) v týchto dňoch zasiela dodatky k zmluvám o odbere vody.
Ponúkame Vám možnosť priniesť podpísané dodatky do kancelárie obecného úradu v úradných hodinách.
Po zozbieraní dodatkov zabezpečíme ich doručenie na LVS.
celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Cestovný poriadok platný od 15.12.2019

Dávame Vám do pozornosti cestovný poriadok platný od 15.12.2019 celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Verejný účet na pomoc ľuďom z bytového domu na Mukačevskej ulici

V súvislosti s tragickou udalosťou na prešovskom sídlisku dávame do pozornosti verejnú zbierku. celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Povinné čipovanie psov

informácia k povinnému čipovaniu psov celý text

ostatné | 28. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

Oznam k výmene občianskych preukazov

V súvislosti s určením názvov ulíc v obci Vavrišovo sú občania s trvalým pobytom v obci Vavrišovo povinní aktualizovať si svoje osobné doklady. celý text

ostatné | 15. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

Oznam o znečistení odpadu

Znečistenie odpadu v nádobách na separovaný zber celý text

ostatné | 31. 10. 2019 | Autor: Správca Webu

Návrh Územného plánu obce Vavrišovo Zmeny a doplnky č. 2

Obec Vavrišovo oznamuje verejnou vyhláškou začatie prerokovania Návrhu "Územný plán obce Vavrišovo Zmeny a doplnky č. 2" celý text

ostatné | 14. 10. 2019 | Autor: Správca Webu

Zmena času na stanovišti poštovej doručovateľky

Dňom 5.9.2019 sa mení čas stanovišťa poštovej doručovateľky pred obecným úradom na čas: od 12:00 h do 12:20 h celý text

ostatné | 5. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
Znečistenie odpadu 1

Znečistenie odpadu

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš nám poslali fotografie zo zberu odpadu plastov zo dňa 30.7.2019. Ak máte odvahu a pevný žalúdok nájdete ich vo fotogalérii. celý text

ostatné | 2. 8. 2019 | Autor: Správca Webu

Prebytky úrody

Informácia o existencii web stránky www.slovenskyvyrobca.sk celý text

ostatné | 25. 7. 2019 | Autor: Správca Webu

Výzva

Buďte ohľaduplní k pracovníkom na čističke odpadových vôd a chráňte majetok nás všetkých celý text

ostatné | 23. 7. 2019 | Autor: Správca Webu

Čistota nášho okolia

Vytvorme si spoločne krajšie prostredie celý text

ostatné | 23. 7. 2019 | Autor: Správca Webu

Ovce napadnuté psom

V noci voľne pustený pes napadol a zranil ovce v areáli družstva. Žiadame majiteľov psov, aby sa postarali o zamedzenie voľného pobybu svojich psov po obci. celý text

ostatné | 17. 6. 2019 | Autor: Správca Webu

Spaľovanie a vypaľovanie

ako predchádzať vzniku požiarov - viď priložený link celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi - ako chrániť naše lesy pred požiarmi nájdete po kliknutí na priložený link celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
Postup pri registrácii chovu 1

Postup pri registrácii chovu

V prílohe nájdete pokyny Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, ako treba postupovať pri registrácii chovu hospodárskych zvierat spolu s tlačivom "Registrácia chovu" a žiadosťou celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor: Správca Webu

Zmena v prevádzke pohotovostí

Pohotovosť pre dospelých bude od 01. 07. 2018 fungovať v areáli nemocnice - bývalé pracovisko röntgenu.
Pohotovosť pre deti a dorast zostáva v súčasných priestoroch polikliniky (bývalá Stavoindustria).
Zmena nastáva aj v prevádzkových hodinách oboch pohotovostí:
Pondelok - Piatok: 16:00 - 22:00
Sobota - Nedeľa: 07:00 - 22:00
Sviatky: 07:00 - 22:00
celý text

ostatné | 27. 6. 2018 | Autor: Správca Webu

Upozornenie na porušovanie zákona o pozemných komunikáciách

Upozornenie Správy ciest Žilinského samospávneho kraja celý text

ostatné | 24. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná