Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Výsledok celoplošného skríningového testovania obyvateľov v obci Vavrišovo

z testovacích dní - priebežne aktualizované a dopĺňané celý text

ostatné | 11. 4. 2021 | Autor: Správca Webu

Čistenie potoka


ostatné | 6. 4. 2021 | Autor: Správca Webu

Oznámenie k dani z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady

Vážení občania,

v prípade, že máte v úmysle zaplatiť daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady na rok 2021 bezhotovostne prostredníctvom internet-bankingu: celý text

ostatné | 19. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Obecná knižnica

bude v pondelky 8.3.2021 a 15.3.2021 zatvorená. celý text

ostatné | 8. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Oznam k testovaniu na COVID-19

Aktuálny zoznam odberných miest, kde sa môžete otestovať, nájdete v časti Koronavírus. celý text

ostatné | 11. 2. 2021 | Autor: Správca Webu

Deň bezpečného internetu

Deň bezpečného internetu pripadol tento rok na 9. februára.
V prílohe nájdete informačnú brožúru. celý text

ostatné | 9. 2. 2021 | Autor: Správca Webu

Poučenie pre osoby s pozitívnym aj s negatívnym výsledkom vyšetrenia

Aktuálne znenie poučenia platné k 30.01.2021 celý text

ostatné | 29. 1. 2021 | Autor: Správca Webu

PAD LM prevádzka spojov od 25.01.2021

oznam o prevádzke spojov celý text

ostatné | 22. 1. 2021 | Autor: Správca Webu

Obmedzenie úradných hodín

s ohľadom na vianočné sviatky a z dôvodu preventívnych opatrení pred šírením koronavírusu celý text

ostatné | 21. 12. 2020 | Autor: Správca Webu

Vyhlášky ÚVZ SR č. 24 a 25 s účinnosťou od 16.11.2020

Vyhlášky ÚVZ SR č. 24 a 25 s účinnosťou od 16.11.2020,
· ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniu prevádzok a hromadných podujatí a
· ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR. celý text

ostatné | 16. 11. 2020 | Autor: Správca Webu

COVID-19

výsledky prvého kola testovania celý text

ostatné | 3. 11. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznam pre veriacich

z cirkevného zboru ECAV Liptovský Peter celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o vykonávaní geodetických činností

na území obce Vavrišovo + Informácia a poučenia celý text

ostatné | 24. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Zákaz ukladania trávy do veľkoobjemových kontajnerov na cintoríne

Kontajnery na cintoríne nie sú určené na ukladanie trávy a zeleného odpadu zo záhrad. celý text

ostatné | 19. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Výdaj orientačných čísiel

Prosíme tých vlastníkov rodinných domov vo Vavrišove, ktorí si doteraz neprevzali tabuľky s prideleným orientačným číslom, aby si ich prišli prevziať do kancelárie obecného úradu počas úradných hodín.
celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Správca Webu

Poďakovanie

Poďakovanie ochotným spoluobčiankam za ušitie ochranných rúšok. celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Zmena cestovného poriadku

v prílohe nájdete cestovný poriadok platný od 14.6.2020
celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Upozornenie Správy ciest ŽSK

na nepovolené zásahy do telesa ciest II. a III. triedy, nepovolené zriadenia a úpravy vjazdov na cesty II. a III. triedy, nepovolená činnosť v ochrannom pásme ciest II. a III. triedy celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor:

Prevádzkový čas kompostoviska

Prevádzkový čas kompostoviska celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Správne triedenie odpadu

Informácia z náhodnej kontroly obsahu zberných nádob celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Dotácia na úpravy Hasičskej zbrojnice

V januári 2020 boli na budove Hasičskej zbrojnice vo Vavrišove ukončené rekonštrukčné práce, na ktoré obec Vavrišovo získala dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Z dotačných prostriedkov sme skvalitnili stav budovy Hasičskej zbrojnice, dobudovali zázemie členom dobrovoľného hasičského zboru vo Vavrišove, ktorých činnosť je dôležitá tak pre obec ako aj pre jej obyvateľov. V rámci zázemia bola vybudovaná kúpeľňa a WC, technická miestnosť na umiestnenie plynového kotla. Zrealizovali sme plynovú, kanalizačnú a vodovodnú prípojku k budove Hasičskej zbrojnice, dokončili výmenu okenných výplní za plastové, zlepšili tepelno-izolačné vlastnosti budovy.
celý text

ostatné | 4. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Výzva k seniorom

Chráňte si svoj život - používajte reflexné prvky celý text

ostatné | 6. 2. 2020 | Autor: Správca Webu

Denník čistenia a kontroly komína

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši spracovalo v záujme zvyšovania protipožiarnej bezpečnosti a väčšej ochrany vlastníkov rodinných domov v prípade poistných udalostí  pri požiaroch komínov tlačovinu  „Denník čistenia a kontroly komína“, ktorú nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Povinné čipovanie psov

informácia k povinnému čipovaniu psov celý text

ostatné | 28. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

Oznam k výmene občianskych preukazov

V súvislosti s určením názvov ulíc v obci Vavrišovo sú občania s trvalým pobytom v obci Vavrišovo povinní aktualizovať si svoje osobné doklady. celý text

ostatné | 15. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

Prebytky úrody

Informácia o existencii web stránky www.slovenskyvyrobca.sk celý text

ostatné | 25. 7. 2019 | Autor: Správca Webu

Výzva

Buďte ohľaduplní k pracovníkom na čističke odpadových vôd a chráňte majetok nás všetkých celý text

ostatné | 23. 7. 2019 | Autor: Správca Webu

Spaľovanie a vypaľovanie

ako predchádzať vzniku požiarov - viď priložený link celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná