Obsah

Správy

Zvýšený výskyt medveďa hnedého

Upozorňujeme Vás, že v katastri našej obce bol v týchto dňoch zaznamenaný zvýšený výskyt medveďa hnedého, najmä v lokalite Za mlynom a Bórovie.
Žiadame občanov, aby v uvedených lokalitách zvýšili opatrnosť, pohybovali sa v skupinkách.
O tejto skutočnosti bol informovaný aj Zásahový tím.
celý text

ostatné | 29. 11. 2021 | Autor: Správca Webu
1

Informácia o očkovaní počas víkendu a budúci týždeň

Vzhľadom na veľký záujem bude očkovanie prebiehať počas tohto víkendu 27.-28.11.2021 a nasledujúci týždeň.
Počas víkendu sa môžu občania okresu Liptovský Mikuláš očkovať: celý text

ostatné | 26. 11. 2021 | Autor: Správca Webu

Služby Božie - oznam

Z dôvodu lockdownu služby Božie do odvolania nebudú. Osobná pastorálna starostlivosť a Večera Pánova pre jednotlivcov či rodiny je stále možná. celý text

ostatné | 26. 11. 2021 | Autor: Správca Webu

Zastavme šírenie afrického moru ošípaných

Farmárske desatoro pri chove domácich ošípaných - nájdete v prílohe celý text

ostatné | 5. 11. 2021 | Autor: Správca Webu

Súpisné čísla - výmena tabuliek


ostatné | 12. 8. 2021 | Autor: Správca Webu

Virtuálny cintorín

Na doplnení údajov o nájomných zmluvách sa priebežne pracuje. celý text

ostatné | 30. 7. 2021 | Autor: Správca Webu

„Stavebné úpravy ochranných častí mostných konštrukcií“

Projekt sa realizuje v rámci implementácie Stratégie rozvoja Horného Liptova do roku 2020. celý text

ostatné | 11. 6. 2021 | Autor: Správca Webu

Nové kompostovisko v areáli cintorína

Veríme, že ho budete správne využívať a pomôžete prírode v boji s odpadom. celý text

ostatné | 24. 5. 2021 | Autor: Správca Webu

Obecná knižnica

je opäť otvorená v obvyklom čase, t.j. každý pondelok v čase od 15:00 do 17:00 h.
celý text

ostatné | 10. 5. 2021 | Autor: Správca Webu

Zákaz ukladania trávy do veľkoobjemových kontajnerov na cintoríne

Kontajnery na cintoríne nie sú určené na ukladanie trávy a zeleného odpadu zo záhrad. celý text

ostatné | 19. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Upozornenie Správy ciest ŽSK

na nepovolené zásahy do telesa ciest II. a III. triedy, nepovolené zriadenia a úpravy vjazdov na cesty II. a III. triedy, nepovolená činnosť v ochrannom pásme ciest II. a III. triedy celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor:

Prevádzkový čas kompostoviska

Prevádzkový čas kompostoviska celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Dotácia na úpravy Hasičskej zbrojnice

V januári 2020 boli na budove Hasičskej zbrojnice vo Vavrišove ukončené rekonštrukčné práce, na ktoré obec Vavrišovo získala dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Z dotačných prostriedkov sme skvalitnili stav budovy Hasičskej zbrojnice, dobudovali zázemie členom dobrovoľného hasičského zboru vo Vavrišove, ktorých činnosť je dôležitá tak pre obec ako aj pre jej obyvateľov. V rámci zázemia bola vybudovaná kúpeľňa a WC, technická miestnosť na umiestnenie plynového kotla. Zrealizovali sme plynovú, kanalizačnú a vodovodnú prípojku k budove Hasičskej zbrojnice, dokončili výmenu okenných výplní za plastové, zlepšili tepelno-izolačné vlastnosti budovy.
celý text

ostatné | 4. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Denník čistenia a kontroly komína

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši spracovalo v záujme zvyšovania protipožiarnej bezpečnosti a väčšej ochrany vlastníkov rodinných domov v prípade poistných udalostí  pri požiaroch komínov tlačovinu  „Denník čistenia a kontroly komína“, ktorú nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Upozornenie na porušovanie zákona o pozemných komunikáciách

Upozornenie Správy ciest Žilinského samospávneho kraja celý text

ostatné | 24. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Kamerový systém

Kamerový systém celý text

ostatné | 11. 9. 2017 | Autor: Správca Webu