Obsah

Správy

Odstavenie prívodu vody 1

Odstavenie prívodu vody

Vo štvrtok 21.2.2019 od 8:oo h bude odstavená dodávka pitnej vody na dolnom konci obce, a to od rodinného domu s.č. 258 (od dolnej ulice) smerom na Liptovský Hrádok.
Voda bude odstavená až do odstránenia poruchy na vodovodnom potrubí. celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor: Správca Webu

2% z daní pre organizácie

Máte možnosť poukázať 2% z daní organizáciám pôsobiacim na území našej obce - vyhlásenie nájdete po kliknutí na príslušný link. celý text

ostatné | 6. 2. 2019 | Autor: Správca Webu

Oznam pre nájomníkov bytov

Vyúčtovanie za rok 2018 celý text

ostatné | 6. 2. 2019 | Autor: Správca Webu

Poďakovanie

Ďakujeme za pomoc pri odstraňovaní následkov snehovej kalamity. Veľká vďaka patrí pánom: Zdeno Lehotský, Dušan Belovič, Milan Krivoš st., Milan Krivoš ml., Matúš Krivoš, Jozef Flajs, Milan Brezina, Dominik Kalata a Urbárskemu spolku vo Vavrišove. Odhrnutie a odvoz snehu zabezpečil nám všetkým bezpečnejšiu cestnú premávku a prevenciu možnými následkami spôsobenými topením snehu. Ďakujeme aj každému, kto priložil ruku k dielu a pomohol nielen sebe, ale aj susedom, či známym. celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Správca Webu

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny celý text

ostatné | 13. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
Postup pri registrácii chovu 1

Postup pri registrácii chovu

V prílohe nájdete pokyny Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, ako treba postupovať pri registrácii chovu hospodárskych zvierat spolu s tlačivom "Registrácia chovu" a žiadosťou celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
Nové knihy v obecnej knižnici 1

Nové knihy v obecnej knižnici

Pribudli nám nové knihy, príďte si požičať.
Ukážku ponuky nájdete vo fotogalérii 2018. celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

Zmena v prevádzke pohotovostí

Pohotovosť pre dospelých bude od 01. 07. 2018 fungovať v areáli nemocnice - bývalé pracovisko röntgenu.
Pohotovosť pre deti a dorast zostáva v súčasných priestoroch polikliniky (bývalá Stavoindustria).
Zmena nastáva aj v prevádzkových hodinách oboch pohotovostí:
Pondelok - Piatok: 16:00 - 22:00
Sobota - Nedeľa: 07:00 - 22:00
Sviatky: 07:00 - 22:00
celý text

ostatné | 27. 6. 2018 | Autor: Správca Webu

Upozornenie na porušovanie zákona o pozemných komunikáciách

Upozornenie Správy ciest Žilinského samospávneho kraja celý text

ostatné | 24. 4. 2018 | Autor: Správca Webu

KOMUNÁLNE ODPADY – NÁŠ SPOLOČNÝ PROBLÉM

Prinášame vám prehľad o vývoze zmesového komunálneho odpadu z našej obce za jednotlivé mesiace, pričom porovnávame roky 2016 a 2017 (uvádzame množstvo v tonách). celý text

ostatné | 30. 1. 2018 | Autor: Správca Webu

Edukačné video o správnom triedení odpadu

Edukačné video o správnom triedení odpadu celý text

ostatné | 11. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Kamerový systém

Kamerový systém celý text

ostatné | 11. 9. 2017 | Autor: Správca Webu