Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obecný úrad Vavrišovo

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Krajčírik JánPoslanci - Člen
Komisia stavebná a životného prostredia - Člen
Komisia pre verejný poriadok - Predseda