Obsah

Telovýchovná jednota Liptov

Šport v našej obci zastrešuje občianske združenie Telovýchovná jednota Liptov Vavrišovo.

V občianskom združení Telovýchovná jednota Liptov Vavrišovo tvoria v súčasnosti členskú základňu najmä hráči jednotlivých futbalových mužstiev a dobrovoľní členovia z našej, ale aj susedných obcí, ktorí majú záujem o šport a podporujú mládež aj dospelých v športových aktivitách.

Na svoju činnosť združenie získava v poslednom období finančné prostriedky brigádnickou činnosťou svojich členov. Nemalý podiel príjmovej časti združenia tvorí príspevok 2% z ročného zúčtovania dane a taktiež finančné alebo materiálne dary od priaznivcov združenia.

V športovom areáli občianskeho združenia Telovýchovná jednota Liptov Vavrišovo na Boroví je vybudované futbalové ihrisko, ktoré nám závidí nejedna obec na Liptove. Tenisové a volejbalové ihrisko, bazén (dlhodobo nefunkčný), tréningové ihrisko, Športhotel Vavrišan, kabíny, bar. V areáli je aj vonkajší krb slúžiaci na varenie gulášov, grilovanie.

Celý športový areál je k dispozícii každému, kto má záujem sa športovo vyžiť a odreagovať sa od každodenných problémov a starostí. 

Výbor telovýchovnej jednoty:

Ľuboslav Kristel - predseda
Ing. Michal Schléger - podpredseda
Martin Tomčík – tajomík
Ľubica Chlebová
Roman Fronko
Marián Štrkolec
Stanislav Žiška

revízna komisia
Slavomír Vrlík - predseda
Miroslav Šimovček - člen

Výbor bol zvolený členskou schôdzou občianskeho združenia dňa 10.3.2012.

Aktívne činné sú oddiely: 

  • Futbalový (muži, dorast, žiaci, FK Senior 2011)
  • Turistický

Turistický oddiel  každoročne organizuje druhú septembrovú nedeľu výstup na Baranec. 

Futbalový oddiel:
V súčasnosti má TJ Liptov Vavrišovo nasledovné futbalové mužstvá:

- v auguste 2011 sme začali s tréningovou prípravou žiakov

- dorast, II. trieda Oblastnej futbalovej súťaže 2011/2012

- muži, II. trieda dospelí  Oblastnej futbalovej súťaže 2011/2012

- FK Senior 2001, mužstvo starších pánov, ktorým aj v trošku pokročilom veku nechýba dobrá strelecká muška. Každé dva roky toto mužstvo organizuje medzinárodný turnaj O POHÁR LARMIKO. V roku 2011 to bol 6. ročník turnaja.

Aktuálne výsledky našich mužstiev si môžete pozrieť TU.

Rozpis tréningov jeseň 2011:

Žiaci

Tréner: Vladimír Šimovič, Vladimír Kubovčík

Pondelok:   17,00 – 18,45 h
Streda:       17,00 – 18,45 h

 

Dorast

Tréner: Ing. Ľubomír Teniak

 

Muži

Tréner: Stanislav Žiška

Utorok:     17,00 – 19,00 h
Piatok:      17,00 – 19,00 h