Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva o nájme bytu č. 310/4/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Roman Mikolaj a Ing. Kristína Farkašová

Adresa objednávateľa: Vavrišovo

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: nájom obecného nájomného bytu

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť byt; List vlastníctva číslo: 442; Katastrálne územie: Vavrišovo; Parcela číslo: 128/4; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 310

Zmluvná cena: 168.61 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.03.2017

Datum zverejnenia: 30.03.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o najme bytu 310-4 mikolaj.pdf ( veľkosť: 240,7 KB, aktualizované: Štvrtok 30. Marec 2017 07:36 )