Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva č. 35/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Štefan Šarišský

Adresa objednávateľa: Vavrišovo

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.65000 €/m³ s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.03.2017

Datum zverejnenia: 21.03.2017

Dokumenty Pdf zmluva 35-2017 Šarišský.pdf ( veľkosť: 259,3 KB, aktualizované: Pondelok 20. Marec 2017 07:47 )