Obec Vavrišovo

Zmluva

Dodatok č. 1 k záložnej zmluve č. 0056-PRB/2016/Z

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ministerstvo dopravy a výstavy Slovenskej republiky

Adresa objednávateľa: Bratislava

IČO objednávateľa: 30416094

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: nahradenie textu v Článku I. bod 1. písmeno a) v Záložnej zmluve č. 0056-PRB/2016/Z zo dňa 07.12.2016

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.02.2017

Datum zverejnenia: 15.02.2017

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1 k záložnej zmluve č. 0056-PRB-2016-Z.pdf ( veľkosť: 3,2 MB, aktualizované: Streda 15. Február 2017 08:39 )