Obec Vavrišovo

Objednávka

Plošná inzercia - inzerát na výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: 7/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa objednávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO objednávateľa: 00315834

Názov dodávateľa: Petit Press, a.s.

Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, Bratislava

IČO dodávateľa: 35790253

Predmet objednávky: Plošná inzercia - inzerát na výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ

Cena objednávky: 96.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ľubica Chlebová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 06.03.2018

Datum zverejnenia: 08.03.2018

Dokumenty