Obec Vavrišovo

Objednávka

Verejné obstarávanie na predmet zákazky: "dodávka techniky na zberný dvor"

Identifikácia

Číslo objednávky: 3/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa objednávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO objednávateľa: 00315834

Názov dodávateľa: E-VO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Námestie slobody 11, Bratislava

IČO dodávateľa: 47197331

Predmet objednávky: Verejné obstarávanie na predmet zákazky: "dodávka techniky na zberný dvor"

Cena objednávky: 1800.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ľubica Chlebová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 26.01.2018

Datum zverejnenia: 26.02.2018

Dokumenty