Obec Vavrišovo

Objednávka

Vypracovanie ŽoNFP a realizáciu VO na zhotoviteľa prác na projekt "Stavebné úpravy Kultúrneho domu"

Identifikácia

Číslo objednávky: 29/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa objednávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO objednávateľa: 00315834

Názov dodávateľa: ZL - stav, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Skuteckého 6, Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 46856323

Predmet objednávky: Vypracovanie ŽoNFP a realizáciu VO na zhotoviteľa prác na projekt "Stavebné úpravy Kultúrneho domu"

Cena objednávky: 1500.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ľubica Chlebová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 10.11.2017

Datum zverejnenia: 10.11.2017

Dokumenty