Obec Vavrišovo

Objednávka

Rúra PVC kanal. hladká SN 8 315 x 5000

Identifikácia

Číslo objednávky: 14/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa objednávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO objednávateľa: 00315834

Názov dodávateľa: RONDOM ZaZ s.r.o.

Adresa dodávateľa: Cementárenská cesta 30, Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 31573312

Predmet objednávky: Rúra PVC kanal. hladká SN 8 315 x 5000

Cena objednávky: 85.68 € s DPH

Objednávku vystavil: Ľubica Chlebová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 05.06.2017

Datum zverejnenia: 05.06.2017

Dokumenty