Obec Vavrišovo

Objednávka

Práce na údržbe cintorína

Identifikácia

Číslo objednávky: 34/2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa objednávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO objednávateľa: 00315834

Názov dodávateľa: Telovýchovná jednota Liptov

Adresa dodávateľa: Vavrišovo 40

IČO dodávateľa: 37809211

Predmet objednávky: Práce na údržbe cintorína

Cena objednávky: 900.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ľubica Chlebová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 04.11.2016

Datum zverejnenia: 14.11.2016

Dokumenty