Obec Vavrišovo

Objednávka

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov

Identifikácia

Číslo objednávky: 19/2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa objednávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO objednávateľa: 00315834

Názov dodávateľa: Ing. Miroslav Todák

Adresa dodávateľa: Čsl. Brigády 1611/16, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov

Cena objednávky: 100.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ľubica Chlebová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 13.07.2016

Datum zverejnenia: 15.07.2016

Dokumenty