Obec Vavrišovo

Objednávka

materiál na verejné osvetlenie

Identifikácia

Číslo objednávky: 11/2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa objednávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO objednávateľa: 00315834

Názov dodávateľa: ANMIMA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: 1. mája Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 44359594

Predmet objednávky: materiál na verejné osvetlenie

Cena objednávky: 507.12 € bez DPH

Objednávku vystavil: Ľubica Chlebová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 25.04.2016

Datum zverejnenia: 25.04.2016

Dokumenty