Obec Vavrišovo

Objednávka

Jedálne kupóny

Identifikácia

Číslo objednávky: 18/2015

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa objednávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO objednávateľa: 00315834

Názov dodávateľa: Le Chegue Dejeuner

Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/A, Bratislava

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet objednávky: Jedálne kupóny

Cena objednávky: 504.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Gabriela Pelcerová ( referentka )

Dátumy

Dátum objednania: 23.09.2015

Datum zverejnenia: 23.09.2015

Dokumenty