Obec Vavrišovo

Objednávka

Kovový kontajner na komunálny odpad - 2 ks, plastový kontajner na separovaný zber - 2 ks, plastový kôš - 4 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 13/2015

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa objednávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO objednávateľa: 00315834

Názov dodávateľa: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava

Adresa dodávateľa: Krátka 574, Brzotín

IČO dodávateľa: 31681051

Predmet objednávky: Kovový kontajner na komunálny odpad - 2 ks, plastový kontajner na separovaný zber - 2 ks, plastový kôš - 4 ks

Cena objednávky: 894.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Ľubica Chlebová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 29.06.2015

Datum zverejnenia: 09.07.2015

Dokumenty