Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
09.11.2017 Zástava SR
193/2017
15.00 € s DPH Obec Vavrišovo Signo, s.r.o. 01.11.2017 03.11.2017
09.11.2017 Serevisné poplatky za rok 2017
192/2017
66.39 € s DPH Obec Vavrišovo Slovenská národná knižnica 27.10.2017 02.11.2017
09.11.2017 stojan a popisná tabuľa na projekt Kuruckým chodníčkom po Vavrišove
191/2017
1399.80 € s DPH Obec Vavrišovo Ľuboš Vrbičan - CREATIVE SOLUTION 31.10.2017 02.11.2017
09.11.2017 Sadové úpravy
190/2017
300.00 € s DPH Obec Vavrišovo Ing. Milan Šušlík - SILVEEX 31.10.2017 31.10.2017
09.11.2017 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ predplatné 2018
189/2017
84.00 € s DPH Obec Vavrišovo Wolters Kluwer s.r.o. 18.10.2017 30.10.2017
09.11.2017 Vykonanie auditu účtovnej závierky za účtovné obdobie kalendárneho roka 2016 a overenie výročnej správy
188/2017
1080.00 € s DPH Obec Vavrišovo Ing. Mgr. Vadinová Hedviga 01.10.2017 27.10.2017
09.11.2017 Spracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavbu: Technická vybavenosť IBV v lokalite Pod Čelec
187/2017
100.00 € s DPH Obec Vavrišovo Ekostaving s.r.o. 18.10.2017 23.10.2017
09.11.2017 Predplatné periodika Poradca 2018
186/2017
58.80 € s DPH Obec Vavrišovo Poradca s.r.o. 14.10.2017 16.10.2017
09.11.2017 Technologický servis ČOV
185/2017
298.69 € s DPH Obec Vavrišovo Ekoservis Slovensko s.r.o. 17.10.2017 20.10.2017
09.11.2017 Zber biologického rozložiteľného kuchynského odpadu za 3Q 2017
184/2017
31.00 € s DPH Obec Vavrišovo Enviro ways .r.o. 01.10.2017 19.10.2017
09.11.2017 Zriadenie vodovodnej prípojky - Vavrišovo Bórovie
183/2017
690.17 € s DPH Obec Vavrišovo Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 13.10.2017 18.10.2017
09.11.2017 Vývoz a uloženie odpadu na skládke za 9/2017
182/2017
1126.39 € s DPH Obec Vavrišovo Mesto Liptovský Hrádok 12.10.2017 16.10.2017
09.11.2017 Služby mobilnej siete
181/2017
50.83 € s DPH Obec Vavrišovo Slovak Telekom a.s. 08.10.2017 12.10.2017
09.11.2017 Činnosť PZS za 3Q2017
180/2017
86.40 € s DPH Obec Vavrišovo GAJOS, s.r.o. 09.10.2017 11.10.2017
09.11.2017 Odb. pomoc pri výkone správy majetku za 9/2017
179/2017
75.00 € s DPH Obec Vavrišovo Ekoservis Slovensko s.r.o. 30.09.2017 09.10.2017