Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
20.04.2012 jednorázové popl.
1.31 € s DPH Obec Vavrišovo Slovak Telekom a.s. 03.04.2012 11.04.2012
20.04.2012 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. a obraz. záznamov
33.50 € s DPH Obec Vavrišovo Slovgram 12.04.2012 13.04.2012
20.04.2012 technologický servis ČOV
294.37 € s DPH Obec Vavrišovo Ekoservis Slovensko s.r.o. 31.03.2012 18.04.2012
20.04.2012 vývoz separ. zberu za 1.Q 2012
262.94 € s DPH Obec Vavrišovo VPS 10.04.2012 19.04.2012
20.04.2012 nájomné za priestory v kul.dome
2012008
75.00 € s DPH Urbársky spolok PS Obec Vavrišovo 20.04.2012 20.04.2012
20.04.2012 nájomné za priestory v hoteli a preddavky na služby za 4/12
2012009
60.00 € s DPH Janotková Monika- Relax Plus Obec Vavrišovo 20.04.2012 20.04.2012
20.04.2012 nájomné za budovu s.č. 205 za 4/2012
2012/010
165.97 € s DPH R-KOV Obec Vavrišovo 20.04.2012 20.04.2012
20.04.2012 za separovaný zber- elektroodpad
2012/011
171.00 € s DPH Peter Bolek - EKORAY Obec Vavrišovo 20.04.2012 20.04.2012
20.04.2012 nájomné za priestory v hoteli a preddavok na služby za 3/12
2012/006
60.00 € s DPH Janotková Monika- Relax Plus Obec Vavrišovo 22.03.2012 22.03.2012
20.04.2012 nájomné za budovu č.205 za 3/12
2012/007
165.97 € s DPH R-KOV Obec Vavrišovo 23.03.2012 23.03.2012
13.03.2012 stanovenie všeobecnej hodnoty rekreačných chát 286-291, pozemkov parc. 333/7,8, 330/3
162012
650.00 € s DPH Obec Vavrišovo Ing. Marian Majerčiak 01.02.2012 03.02.2012
13.03.2012 telefón MŠ
6735078239
14.45 € s DPH Obec Vavrišovo Slovak Telekom a.s. 03.02.2012 06.02.2012
13.03.2012 zverejnenie inzerátu na predaj obecného majetku- budovy č. 284,285
1236300051
38.40 € s DPH Obec Vavrišovo Petit Press a.s. 13.02.2012 15.02.2012
13.03.2012 hlasové služby - mobil
7201193887
25.22 € s DPH Obec Vavrišovo Slovak Telekom a.s. 08.02.2012 17.02.2012
13.03.2012 stravenky
0112017290
585.00 € s DPH Obec Vavrišovo Le Cheque Dejeuner 07.02.2012 10.02.2012