Obsah

VZN


VZN

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN č. 1/2018 o nakladaní s odpadmi na území obce15.03.2018
Dodatok č. 5 k VZN 23/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení vo Vavrišove15.03.2018
VZN č. 1/2018 - príloha č. 115.03.2018
VZN č. 1/2018 - príloha č. 215.03.2018
VZN č. 2/2017 príspevok pre MŠ a ŠJ stravné01.12.2017
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/201706.04.2017
Návrh VZN 1/201707.03.2017
Dodatok č. 4 k VZN 53/2013 o financovaní materskej školy27.02.2017
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/201613.12.2016
Mapka - príloha k VZN č. 4/201629.11.2016
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/201525.11.2016
VZN č. 4/2016 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení16.08.2016
VZN č. 3/2016 o nakladaní s odpadmi21.06.2016
VZN č. 2/201516.06.2016
VZN č. 2/2016 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení p16.05.2016
Dodatok č. 3 k VZN č. 53/201326.02.2016
VZN č. 1/2016 o vyhradení miesta - voľby25.01.2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/201530.11.2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/201530.11.2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/201519.08.2015
Dodatok č. 2 k VZN č. 53/201306.02.2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vavrišovo č. 61/201419.11.2014
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vavrišovo č. 60/201419.11.2014
VZN č. 57/201412.06.2014
Dodatok č. 1 k VZN č. 51/201212.06.2014
Dodatok č. 2 VZN č. 41/201031.01.2014
Dodatok č. 1 VZN č. 53/201331.01.2014
VZN č. 56/201312.12.2013
VZN č. 54/2013 Požiarny poriadok obce13.05.2013
VZN č. 5/9629.04.2013
VZN č. 6/9629.04.2013
VZN č. 23/200429.04.2013
VZN č. 36/200826.04.2013
VZN č. 53/201326.04.2013
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VAVRIŠOVO - VZN č. 51/201208.11.2012
VZN č. 49/201215.06.2012
VZN č. 50/201215.06.2012
VZN č. 46/201123.11.2011
VZN č. 41/2010 - príloha29.09.2011
VZN č. 41/201029.09.2011
VZN č. 44/201129.09.2011