Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Ostatné tlačiva

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stiahnuté: 5x | 28.03.2018

Žiadosť o pridelenie bytu Stiahnuté: 6x | 28.03.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 4x | 28.03.2018

Hlásenie zmeny odberateľa Stiahnuté: 4x | 28.03.2018

Oznámenie uložení urny do existujúceho hrobu, hrobky a urnového hrobu Stiahnuté: 5x | 28.03.2018

Stránka

  • 1