Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Ostatné tlačiva

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stiahnuté: 18x | 28.03.2018

Žiadosť o pridelenie bytu Stiahnuté: 27x | 28.03.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 21x | 28.03.2018

Hlásenie zmeny odberateľa Stiahnuté: 16x | 28.03.2018

Oznámenie uložení urny do existujúceho hrobu, hrobky a urnového hrobu Stiahnuté: 17x | 28.03.2018

Stránka

  • 1