Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Ostatné tlačiva

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stiahnuté: 30x | 28.03.2018

Žiadosť o pridelenie bytu Stiahnuté: 49x | 17.09.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 37x | 28.03.2018

Hlásenie zmeny odberateľa Stiahnuté: 32x | 28.03.2018

Oznámenie uložení urny do existujúceho hrobu, hrobky a urnového hrobu Stiahnuté: 32x | 28.03.2018

Príloha č. 1 k VZN č. 9/2018 Stiahnuté: 8x | 25.10.2018

Príloha č. 2 k VZN č. 9/2018 Stiahnuté: 9x | 25.10.2018

Stránka

  • 1