Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Daňové tlačiva

Oznámenie - dohoda

Oznámenie o prevzatí plnenia povinností daňovníka dane z nehnuteľností

Oznámenie - dohoda.pdf Stiahnuté: 26x | 27.03.2018

Príloha č. 1 k VZN č. 5-2016

Príloha č. 1 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Oznámenie k dani za ubytovanie

Príloha č. 1 k VZN č. 5-2016.pdf Stiahnuté: 26x | 27.03.2018

Príloha č. 2 k VZN č. 5-2016

Príloha č. 2 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Oznámenie o výške vybratej dane za ubytovanie

Príloha č. 2 k VZN č. 5-2016.pdf Stiahnuté: 27x | 27.03.2018

Príloha č. 3 k VZN č. 5-2016

Príloha č. 3 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Oznámenie o poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - fyzické osoby

Príloha č. 3 k VZN č. 5-2016.pdf Stiahnuté: 25x | 27.03.2018

Príloha č. 4 k VZN č. 5-2016

Príloha č. 4 k VZN č. 5-2016.pdf Stiahnuté: 23x | 27.03.2018

Príloha č. 5 k VZN č. 5-2016

Príloha č. 5 k VZN č. 5-2016.pdf Stiahnuté: 28x | 27.03.2018

Stránka

  • 1