Obsah

Cenníky

Sadzobník za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Stiahnuté: 9x | 27.03.2018

Sadzobník správnych poplatkov Stiahnuté: 6x | 27.03.2018

Cenník služieb na obecnom cintoríne Stiahnuté: 4x | 27.03.2018

Stránka

  • 1