Obsah

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov:

BROS Computing, s.r.o.

Miroslav Bros

tel. +421 903 606458

e-mail: brosland@brosland.eu